Pligttekster

Formålet med retningslinjerne er at fastsætte kravene til de såkaldte "pligttekster”. Udtrykket ”pligttekster” dækker i daglig tale over den tekst i tv-reklamer, der indeholder pris- og/eller produktoplysninger, som forbrugerne har krav på at få for at kunne gennemskue et konkret tilbud.

 

”Varighed” – hvor lang tid teksten skal stå på skærmen

En tekst i en tv-reklame skal stå i minimum 2 sekunder på skærmen. Dertil skal lægges en tillægslængde på 0,2 sekund pr. ord. For eksempel skal en tekst på 6 ord stå i mindst 3,2 sekunder.

 

Antal ord 10 15 20 25 30 35 40
Antal sek. 4 5 6 7 8 9 10

 

Seerne vil som udgangspunkt ikke være i stand til at adskille den tekst, der måtte indeholde vigtig information fra eventuel anden tekst i reklamen. Derfor skal al tekst – både tekst i bunden af skærmen, herunder fx prissplashes - indgå i beregningen af minimumstiden. Det samme gælder, selvom dele af oplysningerne i pligtteksten ligeledes måtte fremgå af reklamens lydside/speak.

Teksten skal som udgangspunkt være placeret på en rolig, uigennemsigtig, ensfarvet baggrund med god kontrast og læselighed. Eventuel tekst placeret i bunden af skærmen skal endvidere stå uafbrudt i minimumstiden, og visningen må således ikke splittes op i flere dele. En tekst, der skal stå i 20 sekunder, må eksempelvis ikke vises i 10 sekunder i starten af reklamen og så sættes på igen senere i reklamen i yderligere 10 sekunder.

Varighed ved bevægelig baggrund

Er baggrunden bevægelig, har mange farver, eller er der anden tekst og illustrationer, der kan tage seernes opmærksomhed, skal teksten opfylde følgende skærpede minimumskrav i forhold til den tidsmæssige udstrækning:

Teksten skal stå i minimum 3 sekunder på skærmen. Dertil skal lægges en tillægslængde på 0,2 sekund pr. ord. For eksempel skal en tekst på 6 ord stå i mindst 4,2 sekunder.

 

Antal ord 10 15 20 25 30 35 40
Antal sek. 5 6 7 8 9 10 11

Minimumsstørrelsen på tekster i tv-reklamer

Teksten skal minimum have en størrelse, der svarer til, at hver tekstlinje har en højde på 1/30 af skærmhøjden - svarende til 36 pixels fra linjebund til linjebund ved fuld HD 1920 x 1080.

Minimumsstørrelse ved bevægelig baggrund

Er baggrunden bevægelig, har mange farver eller er der anden tekst og illustrationer, der kan tage seernes opmærksomhed, skal teksten opfylde følgende skærpede minimumskrav i forhold til størrelsen:

Teksten skal minimum have en størrelse, der svarer til, at hver tekstlinje har en højde på 1/25 af skærmhøjden – svarende til 43,2 pixels fra liniebund til liniebund ved fuld HD 1920 x 1080.

Forhåndsgodkendelse

Som nævnt er tv-reklamer lovgivningsmæssigt et kompliceret område. Det kan være små nuancer, der afgør, hvorvidt en reklame lander på den rigtige side af lovens grænse, og vi kan derfor kun opfordre til at gøre brug af muligheden for at få udkast til reklamefilm forhåndsvurderet.

Vi er naturligvis også altid parate til at svare på spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med produktionen af filmene, ligesom vi gerne tager ud og holder foredrag om teori og praksis på området.

Beregner af pligttekster

Brug vores beregner af pligttekster her

Kontakt

Har du spørgsmål til en konkret sag, eller er du interesseret i at vide, hvordan du som annoncør generelt skal forholde dig til fx markedsføringsloven, er du meget velkommen til at kontakte:

Hanne Sønderby
Juridisk konsulent
Telefon: 39 75 75 75
hans@tv2.dk

Sebastian Rosenkjær
Juridisk konsulent
Telefon: 39 75 75 75
sero@tv2.dk