Animationer og loops

 • Annoncer må maksimalt loope 3 gange. Den maximale totale animationstid er 45 sekunder – uanset antallet af loops. 
 • Animationer før brugerinteraktion (i form af klik eller mouse-over) skal skrives i CSS3 Transitions, Transforms eller Animation – eller med GSAP biblioteker hosted på Cloudflare CDN der kaldes som: 

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js”> 

</script> 

 • Non-GSAP JavaScript animationer er ikke tilladt før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over. 
 • Framerate i animationer i bannere begrænses til max 18 fs 
 • Ingen processor-tunge animationer før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over. 
 • Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige ”stroboskopiske” animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer. 

Clicktracking 

Vælger du at kode dine bannere selv, kan du følge disse guidelines: 

Clicktags – HTML Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Angives dette ikke, kan vi ikke garantere, at vi kan tælle kliks på din kampagne. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til tv2trafficdigital@tv2.dk 

Eksempel på indsættelse af clicktag i et HTML-banner:

 1. Indsæt følgende script i <head> tagget af banneret: 
 2. <script type='text/javascript'> 
  var clickTag = 'indsæt Click-URL her'; 
  </script> 
 3. Scriptet angiver et tomt clickTag. 
 4. Find den funktion, der er bundet til brugerens click-event. 
  Ofte kan du finde den ved at søge efter “window.open”. 
 5. Skift nu URL’en i denne klik-funktion (window.open-funktionen) ud med en, der kalder clickTAG’et. Det gøres således: 
  window.open(“http://www.koldingstorcenter.dk”,”_blank“); 
 6. Udskiftes med: window.open(window.clickTag); 

Dit banner vil nu kalde den URL, som mediet sender med, når banneret loades – og Google DFP vil kunne tælle klik på banneret.  

Læs evt. mere her: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/DFP_SB/ANSWER/7046799#CLICKTAGGUIDELINE 

Custom Fonte

Det anbefales, at man undlader at bruge custom fonte eller kun embedder de karakterer, der er anvendt i banneret. 

Bemærk: Hvis der kaldes et komplet font-bibliotek, når man hurtigt grænsen på 100 kB for et banner. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager. 

IFrames 

HTML-bannere skal være testet til at fungere i frames, da de ofte loades ofte ind i mediets adserver ved hjælp af en disse. 

Bannere må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og risikerer at ødelægge eller på nogen måde ændre ved sidens indhold. 

Scrolling & Mobilbannere

Mobilbannere må ikke blokere for vertikal scrolling, da det ofte medfører fejlklik og er til irritation for brugerne. 

Brug aldrig touchstart som et alias for click i mobilbannere, da touchstart vil blive skudt afsted når brugeren scroller. 

Serverkald

Antallet af serverkald fra et banner holdes til maksimalt 18 kald ved initialt load og højst yderligere 15 kald ved polite load af hensyn til ikke at sløve sitets performance unødigt. 

Det anbefales i den sammenhæng yderligere, at så mest muligt indhold placeres direkte i bannerets kode, og ikke i filer, der først skal hentes. 

For at minimere antal serverkald bør al ekstern grafik sprites så vidt muligt. 

SSL 

Bannere skal være HTTPS / SSL-kompatible bannere. 

Bemærk: iOS 9 medfører, at man ikke kan blande HTTP- og HTTPS-kald i annoncer. Desuden loader mange adservere nu udelukkende annoncer via HTTPS, og bannere der kalder indhold via HTTP-protokollen risikerer derfor at blive blokeret helt eller kun fremstå delvist. 

Video & Audio

Streaming af video i bannere må så vidt det overholder regler om vægt og loadprocedure benytte autoplay - OBS: Dog må autoplay ikke benyttes på mobil/tablet.  

Afspilning af video må ikke begyndes med lyd ved autoplay. 

Streaming af lyd i bannere skal være brugeraktiveret ved mouse over og skal have ét sekunds forsinkelse ved start. Lyden skal stoppe ved mouse out. Benyttes klik i stedet, skal der være en tydelig mute knap. 

Mediet står for ikke for hosting af streaming med mindre andet eksplicit er aftalt på forhånd. 

Streaming i bannere må max fylde 10 MB efter brugeren har foretaget en aktiv handling. 

Indeholder banneret lyd, skal der være en tydelig stop/mute-knap 

Vægt

Uanset format må banneret maksimalt hente 100 kB med følgende undtagelser: 

 • Begrænsning gælder på det initiale load. Data hentet via polite load indgår ikke i opgørelsen af de 100 kB. 
 • Ønskes tungere vægt end 100 KB, skal dette være lavet med polite-load (Max 1 MB). Dvs. det må først loades ved browser-eventet onload. 
 • Load af biblioteker fra nedenstående ofte brugte CDN services tæller ikke med i grænsen på de 100 kB. Følgende biblioteker tillades: 
 • GSAP fra Cloudflare 
 • Seneste to versioner: HTTPS://CODE.JQUERY.COM/JQUERY/ 
 • CDN bibliotekerne skal hentes via HTTPS - også selv om websitet eller banneret kun er i HTTP. 
 • Data der kaldes efter brugerinteraktion tæller ikke med i grænsen på de 100 kB. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.  

Apps

TV 2 Nyheder 

 

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

                TV 2 Sport            

 

     Platforme: iOS + Android  

 Formater: 320×160, 320×320, 728x90

 

Tvtid 

 

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90  

TV 2 Vejr  

   

Platforme: iOS + Android  

Formater: 320×160, 320×320, 728x90 

Preroll/Bumper: Preroll afvikles på tværs af alle devices på tv2.dk & apps. Det er muligt at indkøbe to formater; almindeligt og i bumper-format. 

Desktop Interscroller: Desktop Interscroller afvikles på alle forsider af tv2.dk. Produktet sælges både CPM-baseret med faste visninger samt som dagsejerskab, hvor der opnås 100% ejerskab på forsiden af tv2.dk.  

Tablet Interscroller: Tablet Interscroller afvikles på alle forsider af tv2.dk samt i vores apps, herunder Nyheder, Sport og Vejr. Produktet sælges både CPM-baseret med faste visninger samt som dagsejerskab, hvor der opnås 100% ejerskab af alle forsider på enten tv2.dk eller i vores apps. 

Mobil InterscrollerMobile Interscroller afvikles på alle forsider af tv2.dk samt i vores apps, herunder Nyheder, Sport og Vejr. 

WallpaperDD Wallpaper afvikles på både forsider og undersider på tv2.dk. Produktet sælges både CPM-baseret med faste visninger samt som dagsejerskab, hvor der opnås 100% ejerskab på forsiden af tv2.dk eller en udvalgt sektionsforside. 

Brandingbanner: Brandingbanner findes på både forsider og undersider på tv2.dk.  

Mobil ROS: Mobil ROS afvikles på mobil, på tværs af tv2.dk & apps.  

Desktop ROS: Afvikles på tværs af desktop og tablet på tv2.dk. ROS Sticky indeholder sticky-formater, som følger med brugeren hele vejen til bunden af en sidevisning. Som annoncør er du derfor sikret høj viewability på mere end 75%.

Adnami-produkter: TV 2 understøtter afvikling af High Impact via Adnami.