Mød forbrugeren anno 2023

Forbrugertilliden stiger en anelse, og forbrugerne bliver mere rebelske 

Danskernes adfærd og indkøbsvaner har i sagens natur indflydelse på de marketingaktiviteter, som brands investerer i. Derfor er det særligt interessant at holde øje med, hvordan forbrugerne har det, og hvad de er optagede af.  

Danmarks Statistik offentliggjorde for nyligt forbrugerforventningerne for marts, og den gode nyhed er, at der er en lille fremgang at spore. Det er femte måned i træk, at tilliden er steget. Nøgletallet, der siger noget om danskernes syn på både landets og familiens økonomi, er dog stadig negativt og præget af den usikkerhed, som præger verden. 

Medienetværket Dentsu stiller i rapporten Mediemarkedet 2023 også skarpt på aktuelle forbrugertendenser.  

I en tid med økonomisk smalhals forudser Dentsu, at forbruget de kommende år i højere grad vil handle om ”bedre” frem for ”mere”. Med andre ord bæredygtighed hvilket bør give plads virksomheders kommunikation om klima, værdier og samfundsansvar.  

Brands skal kunne rumme forbrugernes rebelskhed 

Dentsu ser derudover, at forbrugerne er mere opmærksomme på inklusion og diversitet og forskellige brands ageren i den sammenhæng, og skriver blandt andet i deres rapport:  

- Generelt oplever vi netop nu en voksende rebelskhed blandt forbrugerne. De vil gerne udfordre og udfordres, og det sidstnævnte skal især brands hjælpe dem til. De længes efter oplevelser, men er hæmmet af kriserne, der påvirker deres hverdag. Vi kan forvente, at forbrugerne af og til bruger nogle dumme penge og slipper hæmningerne løs. Generelt er der blevet kortere mellem tanke og handling blandt forbrugerne. Derfor er det vigtigt, at I som brand er klar til at rumme denne rebelskhed og turde foretage stilmæssige udsving for at følge med efterspørgslen. 

Den indsigt og anbefaling er hermed givet videre.  

Giv forbrugerne noget at grine af 

Fokus på bæredygtighed står også centralt i 2023-forudsigelserne fra mediebureauet Orchestra.  

Her kalder Data & Insights Director og Partner Christina Kotzias Hørup derudover tilbudsjagt for danskernes nye nationalsport, og forbrugerne vil derfor i højere grad være modtagelig for taktiske budskaber om pris og ikke mindst tilbud. 

I lighed med Dentsu ser Orchestra et behov for, at mangfoldighed fylder mere – eksempelvis i relation til kønsneutralitet i kampagnerne. Den bevægelse bør man som brand afspejle i sin kommunikation.  

 

Orchestra forudser også gode tider for humoren. Humor er generelt stærkt virkemiddel, og i disse tider er der brug for noget at grine af. Derfor vil sjove kampagner vil klare sig bedre i 2023.