ADDRESSABLE TV-BETINGELSER

UNDERLEVERING PÅ ADDRESSABLE TV

Afvikling af Addressable TV-kampagner opgøres altid ift. TV 2s tal.

I tilfælde af underleveringer tilbydes følgende muligheder:

  • Kampagnen går live igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
  • Underleveringen lægges i banken og bruges på en fremtidig digital kampagne.

BANKEN, ADDRESSABLE TV OG DIGITAL

Banken bruges i 2023 kun til værdien af eventuelle underleveringer samt reguleringer. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr. 2.000,-, og tilgodehavender på mindre end kr. 2.000,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt den 30. november 2023, og kun eventuelle underleveringer fra december 2023 kan overføres til 2024.

Alle bankindeståender, som anvendes på kampagner i 2023, fratrækkes på faktura.

ADDRESSABLE TV – RESERVATIONER, FLYTNING OG ANNULLERING

Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt til tv2trafficdigital@tv2.dk. Addressable TV-reklamesendetid kan ikke overdrages.

 

REGLER OMKRING RESERVATION AF ADDRESSABLE TV-KAMPAGNER 

Reservation af Addressable TV-kampagner skal ske skriftligt og kan kun foretages ved IO-indkøb. 

Fra en reservation er foretaget, skal en bindende booking foreligge senest 14 dage herefter. 
Er en reservation ikke konverteret til en booking inden da, forbeholder TV 2 sig retten til at annullere reservationen og sælge inventory til anden side. 

 

REGLER OMKRING FLYTNING AF ADDRESSABLE TV-KAMPAGNER

Det er muligt at flytte kampagner frit indtil fire arbejdsdage før kampagnens startdato – så længe der er tale om en identisk kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.).

Hvis flytningen ønskes senere end fire arbejdsdage før kampagnens startdato, betales et gebyr på 20% af budgettet.

 

REGLER OMKRING NEDJUSTERING AF ADDRESSABLE TV-KAMPAGNER

Bookede Addressable TV-kampagner kan frit nedjusteres indtil to uger før startdato. Ved nedskrivninger på mere end 50% af det oprindelige budget betales et gebyr på 20% af det nedjusterede kampagnebudget.

Hvis en nedjustering foretages senere end de to uger og indtil fire arbejdsdage før kampagnens startdato, betales et gebyr på 20% af det nedjusterede kampagnebudget.

Sker nedjusteringen senere end fire arbejdsdage før startdato, betales et gebyr på 50% af det nedjusterede kampagnebudget.

Hvis nedjusteringen sker til samme dag eller dagen efter kampagnestart, betales et gebyr på 70% af det nedjusterede budget.

 

REGLER OMKRING ANNULLERING AF ADDRESSABLE TV-KAMPAGNER

Bookede Addressable TV-kampagner kan indtil to uger før startdato annulleres mod et gebyr på 20% af det oprindeligt bookede kampagnebudget.

Hvis en annullering foretages senere end de to uger og indtil fire arbejdsdage før startdato, betales et gebyr på 30% af det annullerede kampagnebudget.

Sker annulleringen senere end fire arbejdsdage før startdato, betales et gebyr på 50% af det annullerede kampagnebudget.

Hvis annulleringen sker til samme dag eller dagen efter, betales hele værdien af det annullerede kampagnebudget.

Manglende aflevering af materiale betragtes de facto som en annullering.

 

RETNINGSLINJER VED KØB VIA PROGRAMMATIC GUARANTEED

Det er ikke muligt at reservere visninger ved køb af Addressable TV via Programmatic Guaranteed-platformen.

Programmatic Guaranteed proposals skal godkendes senest syv dage efter, de er sendt til godkendelse hos køber.

Accepteres proposal ikke af køber inden for fristen på syv dage, forbeholder TV 2 sig retten til at annullere det pågældende proposal og sælge inventory til anden side.

I det moment et programmatic guaranteed proposal accepteres af køber, gælder generelle priser og betingelser ift. flytning, nedjustering og annullering af kampagner.

 

RETNINGSLINJER VED BENYTTELSE AF TRACKING PÅ ADDRESSABLE TV-KAMPAGNER

Afvikling af Addressable TV-kampagner opgøres altid ift. TV 2s tal.

Ved brug af tredjepartstracking er det bureau/annoncørs eget ansvar at sikre og tjekke, at tracking er implementeret korrekt og at der kommer data igennem fra start.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.