ÅRSAFTALER

TV 2 Reklamesalg tilbyder annoncørerne at indgå årsaftaler. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede omsætning på køb af reklameplads i et kalenderår, på tværs af TV 2s platforme. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Annoncører, der indgår en årsaftale med TV 2 Reklamesalg, kan medregne omsætningen på følgende:

 • Reklametid på TV 2
 • Reklametid på TV 2 Echo
 • Reklametid på TV 2 Charlie
 • Reklametid på TV 2 Fri
 • Reklametid på TV 2 News
 • Reklametid på TV 2 Sport
 • Reklametid på TV 2 Sport X
 • Reklametid på Addressable TV
 • Reklametid på Online-Video, tv2.dk og Apps
 • Sponsorater

 

ÅRSAFTALEELEMENTER

I 2024 tilbydes kunder, der indgår en rettidig årsaftale med TV 2, særligt attraktive forhold. Disse forhold indeholdes i de forhandlingsbaserede CPM priser, som vil fremgå af årsaftalen, og vedrører nedenstående elementer:

 • Prissætning på eksponeringspakker
 • Ekstraordinær sæsonhonorering
 • Honorering for rettidig bookning af eksponeringer
 • 40,00 % Primetime-garanti (kl. 17:00-23:00) på eksponeringspakker

Ovennævnte elementer er kun gældende på aftaleomsætning angivet inden deadline tirsdag den 27. februar 2024
kl. 17.00. Kunder, som ikke har indgået en rettidig årsaftale, er ikke berettiget til ovenstående aftaleelementer.

 

ÅRSAFTALER INDGÅET SENEST KL. 17.00 TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2024

Annoncører, der indgår en årsaftale med TV 2 Reklamesalg senest kl. 17.00 tirsdag den 27. februar 2024, tilbydes at gøre hele eller dele af årsaftalebeløbet uopsigeligt.

På den del af årsaftalen, der gøres uopsigelig, tilbydes en ekstraordinær 6% kampagneforstærkning.

Annoncører, der er i stand til at periodisere deres uopsigelige omsætning på månedsniveau, tilbydes yderligere 2% forstærkning.

Kampagneforstærkningerne for såvel uopsigelig omsætning som periodisering ydes fremadrettet på lineære kampagner fra det tidspunkt årsaftalen er modtaget og registreret hos TV 2.

Den ekstraordinære forstærkning af den uopsigelige omsætning bortfalder, hvis annoncøren ikke realiserer det aftalte uopsigelige beløb i den aftalte periode. Hvis en annoncør indgår en årsaftale på kr. 3 mio., og gør de kr. 2 mio. uopsigelige, vil dette blive honoreret med 6% forstærkning af kampagner til en værdi af kr. 2 mio.  Hvis omsætningen på de kr. 2 mio. ikke nås, bortfalder retten til den ekstraordinære forstærkning. Det er således værdien af den fulde ekstraordinære forstærkning på 6% – såvel den del, der er leveret som forstærkning, som den del, der ikke er udbetalt/leveret, der faktureres annoncøren i fald det uopsigelige beløb ikke realiseres.

Den ekstraordinære forstærkning for bindende periodisering bortfalder på samme vis, hvis den aftalte omsætning i en given måned ikke nås, og annoncøren faktureres værdien af forstærkningen.

 

KONCERNAFTALER

Forudsætningen for at indgå en koncernaftale er bl.a., at koncernen/moderselskabet ejer 51% eller mere af de koncernforbundne selskaber.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.