NATIONALE BETINGELSER

GARANTIER

Når der købes Specifics eller Eksponeringskampagner på TV 2 får annoncørerne garanti på den enkelte kampagne. På Specifics købet hænger de forventede Eksponeringer (18+), på et givent spot, nøje sammen med prissætningen, og garantien sikrer annoncøren den leverance af eksponeringer, der er bestilt. Opnår kampagnen ikke det forventede antal eksponeringer, placerer TV 2 Traffic de resterende eksponeringer, som garantien sikrer, i direkte forbindelse med kampagnen. Er der i kampagnen benyttet forskellige spotlængder, beregnes kompensationen ved hjælp af spotpris-indekset. Såfremt kampagnen ikke må fortsætte efter en bestemt ugedag, oplyses det til TV 2. Dette af hensyn til placering af eventuelle kompensationsspot i kampagnens afslutning.

 

BANKEN, TV

Banken bruges i 2024 til håndtering af værdien af eventuelle underleveringer, reguleringer, samt til værdien af uopsigelig omsætning. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr. 2.000,- og tilgodehavender på mindre end kr. 2.000,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt den 30. november 2024, og kun eventuelle underleveringer fra december 2024 kan overføres til 2025.

Indeståender i den lineære bank kan ikke overføres til TV 2s digitale bank.

Alle bankindeståender, som anvendes på kampagner i 2024 fratrækkes på faktura.

 

KAMPAGNEDEFINITION

Såfremt en kampagne kører kontinuerligt for samme virksomhed, betragter TV 2 det som én kampagne, uanset at der måtte reklameres for flere produkter eller anvendes forskellige reklamefilm. I tilfælde af, at kampagner ikke er oprettet efter denne retningslinje i TV 2 Medialink, forbeholder TV 2 sig ret til at sammenlægge kampagnerne. Skulle der være indbygget en pause i kampagnen på mere end 21 dage, definerer TV 2 dette som en ny kampagne med et nyt kampagnenummer.

 

OPGØRELSE AF EKSPONERINGER

Eksponeringer opgøres på baggrund af sening, der er foretaget live eller tidsforskudt i optil 7 dage efter udsendelsesdagen. Kampagner vil som udgangspunkt først blive opgjort 8 arbejdsdage efter kampagnens slutdato og omfatte live og tidsforskudt sening indtil denne dag. Sening på andre platforme end tv indgår som på tv.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.