SPECIFICS

På TV 2 bestemmes prisen for en visning af det forventede antal seere i 18 år+ og det forventede visningstidspunkt for reklameblokken. Prisen udtrykkes med en enhedspris pr. 1.000 seerkontakter (CPM).

Det er antallet af uger, hvor en annoncør aktivt køber Specifics, som afgør hvilken nettopristabel, der skal anvendes. En aktiv uge defineres som et ugentligt køb på min. 1,2 mio. eksponeringer.

De endelige priser fastlægges ud fra indrykningsmønsteret.

 

Eksempel:

For annoncør, der køber Specifics 19 uger om året, koster et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 425.000 Eksponeringer (18+) i tidsrummet kl. 17.00 til 23.00 i oktober 2024, 425.000 x 108/1.000 = kr. 45.900,-.

 

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 40+ UGER

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17.00-23.00)

P18+ Off-prime

Januar

43

30

Februar

45

31

Marts

56

36

April

69

47

Maj

77

50

Juni

67

45

Juli

39

27

August

67

44

September

76

49

Oktober

79

50

November

79

50

December

56

39

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 14-39 UGER

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17.00-23.00)

P18+ Off-prime

Januar

61

37

Februar

65

42

Marts

78

48

April

95

59

Maj

104

63

Juni

90

55

Juli

50

33

August

87

54

September

101

62

Oktober

108

66

November

108

66

December

77

49

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 5-13 UGER   

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17.00-23.00)

P18+ Off-prime

Januar

78

50

Februar

83

54

Marts

98

62

April

116

78

Maj

126

82

Juni

110

73

Juli

66

46

August

109

71

September

124

82

Oktober

128

84

November

128

84

December

97

64

 

UNDER 5 AKTIVE SPECIFICS UGER ELLER UNDER 1,7 MIO. EKSPONERINGER PR. UGE   

Specifics TV 2

P18+ Prime

(kl. 17.00-23.00)

P18+ Off-prime

Januar

94

60

Februar

99

63

Marts

115

71

April

136

89

Maj

148

95

Juni

136

87

Juli

82

54

August

133

86

September

150

96

Oktober

155

98

November

158

99

December

118

75

TV 2 forbeholder sig ret til at justere alle prisplader med op til +5% pr. måned.

 

SPECIFICS PLUS TV 2

Specific Plus er et produkt tiltænkt annoncører, som ønsker at booke en kvalitetskampagne, der først kan bookes efter den normale deadline for månedsbooking. Produktet udbydes alene til nye kampagner for produkter, som der ikke allerede annonceres for i den pågældende måned. Specific Plus er således ikke et værktøj til at købe op på allerede bookede Specific kampagner, som ikke har nået deres budget.

Mod et 10% tillæg på ordrens samlede budget kan du få følgende fordele:

  • Sen booking af kampagnen, senest kl. 12.00 tirsdagen før visningsuge
  • Placeringssikkerhed (mod betaling af gns. bud)
  • Muligheden for at købe Specifics Plus i kombination med koblet Eksponeringspakke (3:1)

Udbuddet af Specifics Plus styres af TV 2 Reklamesalg.

 

BUD

Når der indtastes ønsker på månedsplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold til budstørrelse.

 

EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG

Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV 2 Reklamesalgs månedsplan/ugeplan og fastsættes af TV 2 Data & Insight.

 

PLACERING I BLOK

Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 5% først i blokken og 3% sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget er ligeledes 3% for nr. 2 i blokken og 1% for næstsidst i blokken.

 

TILKØB AF PLACERING PÅ PLAY

Ved køb af Specifics placeringer beliggende i primetime kan den tilsvarende blokplacering tilkøbes på PLAY.

Prisen beregnes på baggrund af et procentuelt tillæg af den total spotpris. TV 2 fastsætter det procentuelle tillæg for tilkøb på månedlig basis forud for månedsbooking.

 

ENDELIG PRISSÆTNING

Da den endelige prisfastsættelse er underlagt udbud/efterspørgselsvilkår, giver TV 2 ingen former for prisgaranti på årsbasis.

Kampagnepriser er først endelige efter deadline for månedsbooking og efterfølgende stacking.

 

MÅNEDSVOLUMENRABAT PÅ SPECIFIC KØB

Månedsrabatten gives på basis af den realiserede Specific omsætning pr. måned. Det er den samlede omsætning pr. annoncør pr. måned på Specific køb isoleret, der udløser en rabat jf. nedenstående tabel.

NETTOBUDGET 2024

KONTANTRABAT

0 – 99.999

6,00%

100.000 – 199.999

6,30%

200.000 – 299.999

6,70%

300.000 – 399.999

7,00%

400.000 – 499.999

7,30%

500.000 – 599.999

7,60%

600.000 – 699.999

8,00%

700.000 – 799.999

8,30%

800.000 – 899.999

8,60%

900.000 – 999.999

8,90%

1.000.000 – 1.099.999

9,20%

1.100.000 – 1.199.999

9,50%

1.200.000 – 1.299.999

9,80%

1.300.000 – 1.399.999

10,10%

1.400.000 – 1.499.999

10,40%

1.500.000 – 1.599.999

10,70%

1.600.000 -

11,00%

Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 11,0 % rabat. Rabatterne fratrækkes på spotniveau.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.