BOOKINGVILKÅR

ONLINE-BOOKING

Mediebureauer har direkte forbindelse til TV 2 Medialink, der giver mulighed for at ønske, booke og ændre online. TV 2 Traffic agerer på vegne af ikke-online bureauer. I følgende beskrivelse af bestilling af reklametid vil der derfor både nævnes muligheder for online og ikke-online bureauer. Bureauer, som booker online, hæfter for det bookede, og har ansvaret for løbende at kontrollere at kampagnerne er booket korrekt. Bureauer har herunder et særskilt ansvar for, altid at kontrollere i Medialink, at TV 2 har lagt de korrekte reklamefilm på de bookede visninger.

Ønskes yderligere information om TV 2 Medialink, kan der rettes henvendelse til TV 2 Traffic.

 

MÅNEDSPLAN, SPECIFICS-KØB TV 2

TV 2 offentliggør månedsplaner (normalt for en 4 eller 5 ugers periode) med angivelse af faste programmer og forventede antal Eksponeringer (P18+) på reklameblokkene. Derudover fremgår evt. efterspørgselstillæg/-fradrag. Disse tillæg/fradrag ændres ikke på ugeplanen.

 

UGEPLAN, SPECIFICS-KØB TV 2

TV 2 offentliggør ugeplaner hver tirsdag. Planerne indeholder en oversigt, der viser TV 2s programflade, herunder endelig Eksponeringer (P18+) forventning på alle blokke samt andre relevante oplysninger.

 

BOOKING AF SPECIFICS TV 2 , SÆRPLACERING OG OPRYDNING

Bestilling af reklametid sker via Medialink-og er bindende for ordregiver. Medialink bureauer henter selv kampagneoversigter i systemet som bekræftelse. Kampagneoversigter, der udsendes/hentes i forbindelse med booking på månedsplaner, indeholder kun de foreløbige priser, idet den endelige blokpris først fastsættes på grundlag af den endelige forventning til Eksponeringer (18+). Der kan bookes placering i de reklameblokke, der fremgår af måneds- og ugeplanerne.

Ved booking på ny månedsplan, kan der for hver booking (1. prioritet) angives en alternativ placering (2. prioritet).
Bookingerne/ønskerne kan påføres bud efter eget valg. Der skal anføres maksimalt kampagnebudget på den enkelte ordre. Ud fra dette maksimale budget, kan der indtastes ønsker svarende til en værdi af 150% af dette. Det maksimale kampagnebudget skal være lig med det maksimale budget, der faktisk ønskes faktureret på ordren, og kampagnebudgettet kan ikke nedreguleres efterfølgende. Når der er foretaget en sortering af indkomne ønsker, er bureauerne forpligtede til, inden for maksimalt 24 timer, at fjerne uønskede visninger, som overstiger angivet maksimalt budget.

TV 2 Traffic forbeholder sig ret til at slette spot, så kampagnens faktiske budget matcher det maksimale budget.

 

KAMPAGNEHÅNDTERING I PRAKSIS, SPECIFICKØB TV 2

Ordrer kan ikke løbe over månedsbookinger. Månedsbooking perioden er defineret ved de uger som indgår i en månedsbooking. Hvis en kampagne/ordre kører over flere månedsbookinger oprettes et nyt ordrenummer når den efterfølgende måned bookes.

Det er vigtigt for TV 2 at de bookede kampagner ikke optager mere plads end der faktisk påtænkes afviklet, og der udføres derfor et ugentligt check af, at ingen kampagner er over budget. Såfremt en kampagnes bookede budget overstiger kampagnens max. budget med +10% eller kr. 25.000,- pålægges ugentligt et gebyr på kr. 5.000,-. Det betyder at en kampagnes bookede budget kun kan være (op til) +10% over kampagnens max. budget, hvis det beløb i kroner, som er booket over kampagnens max. budget, samtidig er under kr. 25.000,-. Gebyret trækkes automatisk i banken, og gebyret trækkes ugentligt så længe kampagnen er over budget.

 

BOOKING-DEADLINES, SPECIFICS TV 2

Særplacering efter månedsplan kan foretages 2 til 3 uger før deadline, indtil tirsdag kl. 12.00, ca. to uger før ikrafttrædelse af månedsplan.
Ekstra køb efter månedsplan kan foretages fra efterfølgende dag (onsdag) kl. 14.00, indtil fredag kl. 17.00 i ugen før aktuel ugeplan offentliggøres.
Ekstra køb efter månedsplan skal være afsluttet senest mandag kl. 14.00 ugen efter, dvs. mandag før visningsugen.

 

VENTELISTE - SPECIFICKØB PÅ TV 2

Såfremt der ved en ønsket placering ikke er ledig reklametid, er det muligt at komme på venteliste. 1. prioritet kan altid komme på venteliste. 2. prioritet(er) kommer kun på venteliste, hvis 1. prioritet er på venteliste. Ved sortering af ønsker bortfalder prioriteringen, og i tilfælde af for meget på venteliste i forhold til det tilladte, skal det overskydende fjernes efter ovennævnte sortering under Booking og Særplacering.

Der kan maksimalt optages 10 visninger pr. blok på venteliste på månedsplan og fem pr. blok på ugeplan.

 

RETTIDIG BOOKING AF EKSPONERINGSKAMPAGNER

Eksponeringskampagner, der bookes samtidig med Specifics-kampagner - inden deadline for månedsbooking - er berettiget til et rettidigt booking indeks på 99,5. (indeks 98 ved rettidig årsaftale).

Eksponeringskampagne ordrer kan ikke løbe over månedsbookinger. Månedsbooking perioden er defineret ved de uger som indgår i en månedsbooking. Hvis en kampagne/ordre kører over flere månedsbookinger oprettes et nyt ordrenummer når den efterfølgende måned bookes.

 

RETNINGSLINJER FOR BOOKING AF EKSPONERINGSKAMPAGNER

For eksponeringskampagner på TV 2s kanaler gælder følgende indkøbskorridorer, hvis kampagnen er 3 dage eller kortere: 

  • Minimum 250.000 ikke indekserede eksponeringer pr. bestillingslinje pr. dag (minimum 250.000 pr. dag betyder at en ordrelinje, der er tidsbegrænset til fx 40 timer skal indeholde mindst 250.000 * (40 / 24) = 416.666 exp i alt)
  • Maksimum på 3.500.000 ikke indekserede eksponeringer pr. bestillingslinje pr. dag.

 

For længere eksponeringskampagner på TV 2s kanaler gælder følgende indkøbskorridorer:

  • Ved kampagner der løber længere end 3 dage skal der bestilles minimum 500.000 ikke indekserede eksponeringer pr. uge.
  • Maksimum på 4.500.000 ikke indekserede eksponeringer pr. bestillingslinje pr. dag

 

Maksimale eksponeringsniveauer pr. produkt pr. uge:

 Eksponeringskampagner: max. 12.000.000 eksponeringer pr. uge

3:1 eksponeringskampagner: intet max. pr. uge

Eksponeringskampagner og 3:1 eksponeringskampagner off-prime: max. 3.500.000 eksponeringer pr. uge.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.