FLYTNING OG ANNULLERING

FLYTNING OG ANNULLERING

Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt. TV-reklamesendetiden kan ikke overdrages. 

REGLER OMKRING FLYTNING AF KAMPAGNER

Det er muligt at flytte kampagner frit indtil 10 arbejdsdage før visningsuge – så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end 10 arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr på 30% af den omsætning, som flyttes. Flytning af kampagner i indeværende uge betragtes som en annullering.

Bemærk at TV 2 opkræver et ensartet gebyr af hele ordrens pris, og at det er ordrens første visningsdag, der er afgørende for gebyrets størrelse (på hele ordrens budget).   

REGLER OMKRING ANNULLERING/NEDJUSTERING AF KAMPAGNER

Det er ikke muligt at annullere/nedjustere bookede kampagner uden gebyr. Hvis annullering/nedjustering foretages indtil 10 arbejdsdage før visningsuge, betales der et gebyr på 20% af kampagnebudgettet/det nedjusterede budget. Sker annullering/nedjustering senere end 10 arbejdsdage før visningsuge, betales der et gebyr på 70% af kampagnebudgettet/det nedjusterede budget. Hvis annullering/nedjustering sker til samme dag eller dagene efter, betales hele værdien af det annullerede/nedjusterede budget.

Bemærk at TV 2 opkræver et ensartet gebyr af hele ordrens pris, og at det er ordrens første visningsdag, der er afgørende for gebyrets størrelse (på hele ordrens budget).  

ANNULLERINGSREGLER VED SPONSORATER

Et sponsorat på TV 2 kan ikke annulleres uden omkostning

  • Hvis annullering sker efter program sponsoratets start, betales sponsoratets fulde pris
  • Hvis annullering sker senere end 60 dage før program start betales et gebyr på 50%
  • Hvis annullering sker efter kontraktindgåelse, men med mere end 60 dage til program start, betales et gebyr på 25%

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.