DIGITALE BETINGELSER

UNDERLEVERING PÅ DIGITALE KAMPAGNER

TV 2 krediterer ikke underleveringer på digitale kampagner, såfremt:

  • Underlevering er inden for 10% af samlet target/budget. Underleveringer opgøres altid ift. TV 2s tal.
  • Materiale ikke er leveret inden for fristen på to dage før kampagnestart.
  • Materialet er leveret rettidigt, men der er fejl i materialet.
  • Kampagnen har været sat på pause undervejs.

 

Er et af ovenstående punkter aktuelt, tilbydes følgende muligheder:

  • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
  • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet digitalt produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
  • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne.

UNDERLEVERING PÅ ADDRESSABLE TV

Afvikling af addressable TV-kampagner opgøres altid ift. TV 2s tal.

I tilfælde af underleveringer tilbydes følgende muligheder:

  • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
  • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
  • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne (digital eller tv).

BANKEN, ADDRESSABLE TV OG DIGITAL

Banken bruges i 2024 til håndtering af værdien af eventuelle underleveringer, reguleringer, samt til værdien af uopsigelig omsætning. For underleveringers overførsel til banken gælder en bagatelgrænse på kr. 500,- og tilgodehavender på mindre end kr. 500,- bortfalder. Indeståender i banken skal senest være brugt den 30. november 2024, og kun eventuelle underleveringer fra december 2024 kan overføres til 2025.

Alle bankindeståender, som anvendes på kampagner i 2024 fratrækkes på faktura.