EKSPONERINGSPAKKER OG KONTAKTPRISER

Prisen på 1.000 eksponeringer er i 2023 at betragte som et forhandlingsbaseret årligt bud, som aftales med TV 2 ifm. indgåelsen af en årsaftale. For annoncører, der ikke har en rettidig indgået årsaftale, afgives et forhandlingsbaseret bud på 1.000 eksponeringer (CPM pris) ad-hoc inden kampagnestart.

VALGFRIT BUD PÅ ORDRENIVEAU

Der kan i 2023 afgives et ekstra bud på den årlige forhandlingsbaserede kontaktpris i årsaftalen. Buddet, som valgfrit kan påføres en eller flere ordrer i en given måned, indregnes i den endelige kontaktpris, der indgår i stacking processen i denne måned (se nedenfor).

CPM-PRISMODEL

Den pris, som en given kampagne indkøbes til, afhænger af, hvilken kanallevering der ønskes, hvilken måned, kampagnen ønskes indrykket i, samt af, hvilket TV 2 eksponeringsprodukt, der er valgt.

Den CPM-pris, som er aftalt for 2023 danner dermed udgangspunkt for den endelige CPM-pris på kampagneniveau.


CPM bud x valgfrit bud x Produktindeks x Månedsindeks x Leveringsindeks (Zulu/Charlie) Spotindeks = Endelig CPM


LEVERING PÅ EKSPONERINGSKAMPAGNER TIL 2023

Eksponeringskampagner leveres tværgående på TV 2s kanaler. Den præcise levering afhænger af leveringsvalg. For levering med enten TV 2 m. Charlie eller TV 2 m. Zulu gælder, at kampagnerne leveres på TV 2, FRI, Sport og Sport X samt enten Zulu eller Charlie. Charlie eksponeringskøb leveres alene på Charlie, og kun som rene eksponeringskampagner (dvs. ingen 3:1 eller Off-prime).

PRODUKTINDEKS

PRODUKT 2023 Indeks
TV 2 Eksponering

132

TV 2 Eksponering 3:1

112

TV 2 Eksponering Off-prime

87

TV 2 Eksponering 3:1 Off-prime

78

MÅNEDSINDEKS

MÅNED

INDEKS 2023 

STARTUGE 2023

Januar

74

1

Februar

79

5

Marts

90

9

April

110

14

Maj

120

18

Juni

107

22

Juli

64

27

August

106

31

September

120

36

Oktober

124

40

November

123

44

December

94

49

TV 2 forbeholder sig ret til at justere indeks med op til 10 indeks point.


LEVERINGSVALG

ZULU / CHARLIE

INDEKS 2023

TV 2 m. TV 2 Charlie

94

TV 2 m. TV 2 Zulu

115

Charlie

94

STACKING PROCES

Efter deadline for måneds booking stackes alle eksponeringskampagner efter kontaktpris. Såfremt udbud er mindre end efterspørgsel, får de kampagner, der er indkøbt til de laveste CPM-priser, ikke plads i den pågældende måned.

For kampagner, der ikke initialt har fået plads pga. stor efterspørgsel og lav kontaktpris, gælder, at der som alternativ kan vælges andre TV 2 produkter (jf. produktindeks), der ikke er udsolgt.

I fald alle TV 2’s eksponeringsprodukter skulle være udsolgt i en given måned, vil der i mange tilfælde være mulighed for køb af Specifics.

ENDELIG PRISSÆTNING

Da den endelige prisfastsættelse er underlagt udbud/efterspørgselsvilkår, giver TV 2 ingen former for prisgaranti på årsbasis.

Kampagnepriser er først endelige efter deadline for månedsbooking og efterfølgende stacking.

ØVRIGE TILBUD

TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør nærmere om:

  • Bindende køb på kvartalsniveau
  • Performance-aftaler
  • Alment velgørende og humanitære foreninger mv. Skæv/begrænset distribution
  • Programpakker Kontinuerlige partnerskaber
  • TV 2 Basis

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.